fbpx

Politika privatnosti

1. Svrha obrade podataka i posledice nedostavljanja Podataka
Burnout doo Beograd, kao ekskluzivni distributer Ducati-a za Srbiju („Ducati RS“), obrađuje lične podatke koje pružate (u daljem tekstu: „Podaci“) prilikom slanja e-mail poruka na našoj web stranici [https://ducatiserbia.rs/index.php] ("Sajt") kao i Podatke koje pružate u našim prodajnim mestima. Ducati RS osim toga, obrađuje Podatke prilikom vaših prijava na newsletter, tokom događaja i sajmova organizovanih od strane Ducati RS ili na kojima je Ducati RS učestvovao/učestvuje, lične podatke prikupljene tokom vaše komunikacije sa Ducati RS-om, uključujući i podatke o vašim kupovinama. Obrađujemo podatke u sledeće svrhe: prikupljene tokom vaše komunikacije sa Ducati RS-om, uključujući i podatke o vašim kupovinama.

Obrađujemo podatke u sledeće svrhe:

a) Upravljanje odnosima sa klijentima

Ducati RS obrađuje Podatke kako bi upravljao Vašom online komunikacijom sa Sajtom, kao i u svrhu pružanja proizvoda i usluga. Konkretno, Ducati RS obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe: omogućavanje slanja e-mail poruka na Sajtu, odgovora na Vaše poruke, pružanje traženih proizvoda i usluga, kao i radi prenosa Podataka našoj prodajoj mrežu (tj. dilerima) ili trećim licima sa kojima Ducati RS ima zaključen ugovor, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012, dalje: "Zakon") i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“).
Pored toga, Ducati RS obrađuje vaše Podatke u skladu sa zakonima i relevantnim propisima za gore navedene svrhe, kao i radi ostvarivanja i odbrane pravnih zahteva.
Za gore pomenute svrhe obrađujemo sledeće Podatke: ime i prezime, e-mail, adresu, broj telefona, informacije o našim proizvodima koje ste kupili u našim prodavnicama.
Prilikom obrade podataka radi organizovanja i sprovođenja događaja, sajmova i akcija Ducati RS-a, obrađujemo podatke u zavisnosti od konkretne akcije, a naročito obrađujemo sledeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, broj vozačke dozvole, trajanje vozačke dozvole, broj moblinog telefona, e-mail, adresu stanovanja, grad, državu, iskustvo na moto stazi.
Pružanje podataka za gore navedene svrhe je neophodno i eventualno nedostavljanje takvih Podataka će sprečiti Ducati RS da izvrši gore navedene aktivnosti, na primer da odgovori na Vaše e-mail poruke.

 

b) Ostale svrhe

Uz Vaš dobrovoljni pristanak, Ducati RS koristi Vaše lične podatke u svrhu marketinga, naročito u svrhu slanja promotivnih biltena, komercijalne ili reklamne komunikacije, u svrhu direktne prodaje, istraživanja tržišta, statističkih analiza, anketa za utvrđivanje zadovoljstva kupaca. Marketinške aktivnosti se sprovode putem e-maila (biltena), telefona, SMS-a, MMS-a, CHAT-a, banera na Sajtu, instant poruka, socijalnih mreža i pošte, uključujući slanje pozivnica za događaje na kojima Ducati RS prisustvuje ili koji su organizovani od strane Ducati RS. Navedena komunikacija uključujuje i ponude o proizvodima, uslugama i inicijativama naših poslovnih partnera. U svakom trenutku imate pravo da izaberete željeni način komunikacije među gore navedenim i možete u svakom trenutku odlučiti da obustavite prijem promotivnih materijala putem svih ili nekih od navedenih načina komunikacije.

Uz Vaš dobrovoljni pristanak, Ducati RS u svojim prodajnim mestima, preko web sajtova i aplikacija prikuplja informacije o vašim preferencijama, navikama, načinu života, informacijama o Vašoj komunikaciji sa Ducati RS-om, kao i o detaljima Vaših kupovina radi kreiranja grupnih i individualnih profila ("profiliranje") i slanja personalizovanih promotivnih materijala i ponuda.
Pružanje podataka za svrhe marketinga i profilisanja koje su naznačene u prethodnom tekstu nisu obavezne i eventualno nedostavljanje takvih podataka neće imati nikakve posledice na mogućnost kupovine Ducati RS proizvoda i primanja informacija, materijala i traženih usluga.
Za navedene aktivnosti profiliranja prikupljamo i sledeće informacije: informacije koje dobijamo nakon poređenja informacija koje posedujemo sa informacijama dostupnim javnosti, (na primer profilima društvenih mreža koje ste odlučili da postanu dostupni javnosti) kao i informacije prikupljene pomoću cookies-a (u daljem tekstu: Kolačići) i drugih tehnologija praćenja na sajtu – ukoliko je primjenjivo i samo u skladu sa Zakonom i GDPR-om.

 

 2. Upotreba Kolačića

a) Šta su Kolačići?

Kolačić je mali fajl koji traži dozvolu za postavljanje na hard disk Vašeg računara. Zahvaljujući kolačićima, web sajt pamti akcije i preferencije korisnika (na primer, podatke za prijavljivanje, podrazumevani jezik, veličina fonta, druge postavke ekrana itd). Zbog toga se kolačići koriste za proveru IT autentičnosti, nadgledaju se sesije i čuvaju informacije o aktivnostima korisnika koji pristupaju web stranici, a takođe mogu sadržati jedinstveni identifikacioni kod koji omogućava praćenje korisničke navigacije unutar web stranice u statističke ili marketinške svrhe. Mi koristimo Kolačiće kako bismo identifikovali koje web sajtove naši kupci koriste. Ovo nam pomaže da analiziramo podatke o prometu web stranica i poboljšamo naš Sajt u cilju prilagođavanja Sajta sa potrebama kupaca. Mi koristimo ove podatke samo za potrebe statističke analize, a zatim se podaci uklanjaju iz sistema.
Kolačići nam pomažu da Vam pružimo bolju internet stranicu, omogućavajući nam da saznamo koje stranice smatrate korisnim. Kolačići nam ni na jedan način ne omogućavaju pristup Vašem računaru ili bilo kakve informacije o vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama. Koristimo kolačiće u statističke i marketinške svrhe.
Imate pravo da prihvatite ili odbijete Kolačiće. Ukoliko odbijete upotrebu kolačića dolazi do tehnološkog gašenja kolačića. Napominjemo da uklanjanje kolačića sa računara, odnosno njihovo blokiranje može da utiče na Vaše korisničko iskustvo i moguće je da neke funkcije neće više biti na raspolaganju, kao i da Sajt neće ispravno funkcionisati.

 

b) Linkovi na druge web stranice

Naša web stranica može sadržati linkove ka drugim web stranicama. Međutim, kada koristite te linkove da biste napustili našu web stranicu, morate imati u vidu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web sajtovima. Zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo koje informacije koju pružate dok posećujete takve sajtove i takvi linkovi nisu u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

c) Lista Kolačića:

• Statistički kolačići pomažu vlasnicima web stranica da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa web sajtovima, anonimno prikupljajući informacije i izveštavajući vlasnike web stranica o njima.

 

 

Naziv

Prvi URL

(Jedinstveni lokator resursa)

 

Provajder

 

Vrsta

 

Rok čuvanja

 

Inicijator

 

Izvor

@@History/@@scroll|#

https://ducatiserbia.rs/

walkinto.in

HTML

Trajno

Script tag, page source line number 874

https://www.google-analytics.com/analytics.js

_ga

https://ducatiserbia.rs/

ducatiserbia.rs                       

HTTP

2 godine

Script tag, page source line number 874

https://www.google-analytics.com/analytics.js

_ga

https://ducatiserbia.rs/

walkinto.in;

HTTP

2 godine

Script tag, page source line number 874

https://www.google-analytics.com/analytics.js

_gat

https://ducatiserbia.rs/

ducatiserbia.rs

HTTP

1 sesija

Script tag, page source line number 874

https://www.google-analytics.com/analytics

_gat

https://ducatiserbia.rs/

walkinto.in

HTTP

1 sesija

Script tag, page source line number 874

https://www.google-analytics.com/analytics.js

_gid

https://ducatiserbia.rs/

ducatiserbia.rs

HTTP

1 sesija

Script tag, page source line number 874

https://www.google-analytics.com/analytics.js

_gid

https://ducatiserbia.rs/

walkino.in

HTTP

1 sesija

Script tag, page source line number 874

https://www.google-analytics.com/analytics.js

 

Marketing kolačići se koriste za praćenje posetilaca na web stranicama. Njihova namena je prikazivanje oglasa koji su od interesa za pojedinačne korisnike i na taj način koriste izdavačima i drugim oglašivačima na internet stranicama.

 

Naziv

Prvi URL

(Jedinstveni lokator resursa)

 

Provajder

 

Vrsta

 

Rok čuvanja

 

Inicijator

 

Izvor

EXPIRY ads/ga-audiences

https://ducatiserbia.rs/

google.com

Pixel

1 sesija

Script tag, page source line number 874

https://www .google.com/ads/ga-audiences?v=1&aip=1&t=sr&_r=4&tid=UA-50632293-1&cid=1199977832.1527837656&jid=8
97488081&_v=j68&z=99292053

via https://www.google-analytics.com/analytics.js

collect

https://ducatiserbia.rs/

google-analytics.com

Pixel

1 sesija

Script tag, page source line number 874

 

https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j68&a=722844394&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Fducatiserbia. rs%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=DUCATI%20SERBIA&sd=24-bit&sr=1024x768&vp=997x739&je=0&_u=IEBAAEAB~&jid=1928163937& gjid=1917390257&cid=1018207380.1527837726&tid=UA-74131215-1&_gid=1134359633.1527837726&_r=1&z=672048240

via https://www.google-analytics.com/analytics.js

 

NID 

https://ducatiserbia.rs/

 

google.com

HTTP

6 meseci

Script tag, page source line number 874

https://www.google-analytics.com/analytics.js

test_cookie

https://ducatiserbia.rs/

 

doubleclick.net

HTTP

1 sesija

Script tag, page source line number 874

 

https://www.google-analytics.com/analytics.js

UUID#[abcdef0123456789]{32}

https://ducatiserbia.rs/

 

walkinto.in

HTTP

1 sesija

Webserver

ducatiserbia.rs

Pružanje podataka za svrhe marketinga i profilisanja koje su naznačene u prethodnom tekstu su neobavezne i eventualno neispunjavanje takvih podataka neće imati nikakve posledice na mogućnost kupovine Ducati RS proizvoda i primanja informacija, materijala i traženih usluga

 

3. Metode obrade i pravni osnov za obradu

Vaši Podaci se obrađuju bez ali i sa elektronskim sredstvima, zasnovanim na logici i postupcima koji su u skladu sa ciljevima navedenim niže u tekstu i u skladu sa Zakonom i GDPR-om, uključujući i poverljivost i bezbednost Podataka.
Podaci se mogu prikupljati prilikom registracija na našim prodajnim mestima putem papirnih ili elektronskih formulara. Podaci se mogu prikupljati tokom poseta kod naših dilera i prodavaca, mogu se prikupljati tokom događaja, izložbi i inicijativa organizovanih od strane Ducati RS-a ili na kojima je Ducati RS prisustvovao, zatim se mogu prikupljati od strane naše prodajne mreže ili naših poslovnih partnera ili prilikom Vaše komunikacije sa web sajtovima, internetom i mobilnim aplikacijama kompanije Ducati RS.
U skladu sa GDPR-om i Zakonom, Vaši lični podaci se čuvaju tako što se prikupljaju s vremena na vreme i koriste se za ažuriranje i ispravljanje informacija koje su prethodno prikupljene.

Ducati RS će obrađivati Podatke na osnovu sledećih legitimnih osnova:

  • Vaše saglasnosti;
  • Legitimnog interesa Ducati RS za obavljanje komercijalnih aktivnosti;
  • Ispunjavanja zakonskih obaveza.

4. Prenošenje vaših Podataka trećim licima
Podacima pristupa isključivo naše ovlašćeno osoblje (npr. osoblje prodaje i marketinga, CRM, servis, IT) na osnovu potrebe za poznavanjem osnovnih informacija o klijentima, a podaci se prenose trećim licima u sledećim slučajevima:

  • u slučaju legitimnih interesa trećih strana, kao što su nadležne vlasti i javni organi, za njihove zakonske potrebe;
  • kada je to neophodno radi ispunjenja ugovora ili radi obavljanja pregovora u cilju zaključenja ugovora na Vaš zahtev (na primer davanje Podataka našim dilerima ili poslovnim partnerima kako bi Vam pružili informacije, proizvode ili usluge koje ste tražil)i;
  • u slučaju vanrednih transakcija (npr. statusnih promena, nabavki, prenos poslovanja itd.).

Vaši lični podaci se prenose našim pružaocima usluga, na primer za usluge tehničke i organizacione prirode koje funkcionišu u skladu sa gore pomenutim svrhama, kao što su nezavisni konsultanti, pružaoci usluga koji pružaju usluge isporuke, marketinga i usluga vezanih za plaćanje. Ovim entitetima pružamo samo podatke potrebne za pružanje dogovorenih usluga.
Na kraju, kako bismo Vam pružili Ducati RS proizvode i usluge koje ste tražili (na primer, da bi Vam pružili iste pogodnosti širom sveta), druge kompanije unutar Ducati grupe, uvoznici, dileri i naši poslovni partneri mogu pristupiti vašim Podacima, prema primenjivom zakonu o zaštiti ličnih podataka i GDPR-u.
Podrazumeva se da Ducati RS ne deli Podatke sa trećim licima u svoje sopstvene marketinške svrhe.

5. Prenos ličnih podataka van Evropske Unije
Neke kompanije unutar grupe privrednih društva Ducati i ugovorne strane Ducati-a koje mogu imati pristup Podacima nalaze se van Evropske unije, kao što je i Ducati RS. Ducati RS preduzima sve neophodne mere kako bi se osigurao legitiman prenos podataka u druge zemlje u skladu sa GDPR-om i Zakonom. U bilo kom trenutku možete zatražiti informacije o prenosu Podataka u druge zemlje, kontaktiranjem Ducati RS kroz navedene podatke o kontaktima.

6. Rok čuvanja Podataka
Ducati RS čuva Podatke u vremenskom roku koji je neophodan za postizanje ciljeva za koje su prikupljeni Podaci i u skladu sa važećim zakonima i propisima. Za aktivnosti neophodne za izvršenje ugovora, Podaci se čuvaju deset godina od izvršenja ugovora za administrativne i računovodstvene svrhe. Podaci se mogu čuvati duže, ako je to u skladu važećim zakonima i u slučaju ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

7. Gde se čuvaju Podaci
Podatke koje prikupimo o vama čuvamo u bezbednom okruženju. Sprovodimo organizacione, tehničke i kadrovske postupke i mere za zaštitu Podataka od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

 

8. Službenik za zaštitu podataka i Rukovalac
Ducati RS, kao rukovalac podataka, ima registrovano sedište na adresi Pivljanina Baja br. 9, Beograd, 110. Radi ostvarivanja svih zahteva povodom napred navedenih prava, možete kontaktirati Ducati RS, na sledećoj e-mail adresi: info@ducatiserbia.rs.
Ducati kao grupacija društva ima službenika za zaštitu podataka, sa registrovanim sedištem u kancelariji Ducati Motor Holding S.p.A, u ul. Via Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bolonja (BO) i možete mu se obratiti na e-mail adresi: privacy@ducati.com.

 

9. Vaša prava
Možete kontaktirati Ducati RS, kao rukovaoca, ili možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka, koristeći gore navedene kontakte, radi dobijanja ažurirane liste naših obrađivača (tj. listu naših pružaoca usluga), entiteta kojima se lični podaci otkrivaju kao i da u bilo kom trenutku ostvarite sledeća prava u skladu sa Zakonom i članom 15 GDPR-a: kako biste dobili potvrdu da se vaši lični podaci obrađuju, da proverite njihov sadržaj, poreklo, ispravnost, zahtevate njihovu integraciju, ažuriranje, ispravku, brisanje, anonimizaciju, prenos podataka, ograničenje obrade, povlačenje saglasnosti o obradi podataka, podnošenje žalbe nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).
Pored toga, u bilo koje vreme možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka za marketinške aktivnosti i, možete podneti prigovor na obradu vaših podataka koju Ducati RS vrši za svoje legitimne interese povodom obavljanja komercijalnih aktivnosti, osim ukoliko Ducati RS ima zakonski osnov za postupak obrade Podataka (npr. ostvarivanje i odbrana pravnih zahteva).

10. Izmene Politike privatnosti
Može doći do promene i/ili ažuriranja ove Politike privatnosti. Ako se na bilo koji način izmene podaci dostupni u Politici privatnosti, objavićemo ažuriranu verziju na Sajtu. Naša preporuka za sve korisnike jeste da s vremena na vreme provere Sajt kako bi bili u toku sa eventualnim izmenama. Sve izmene Politike privatnosti stupaju na snagu nakon objavljivanja na Sajtu.

 

PRATITE NAS

RACING I ISKUSTVO

RACING

ISKUSTVO

KONTAKT

Burnout d.o.o.

Bulevar Arsenija Čarnojevića 95A
11070 Novi Beograd (Srbija)
Tel. +381 11 3110 462
www.ducatiserbia.rs | info@ducatiserbia.rs
Koristimo kolačiće kako bismo optimizirali ovu veb stranicu i redovno je ažurirali prema Vašim potrebama. Kliknite na "Politika privatnosti" za detaljne informacije o upotrebi kolačića na ovoj web stranici. Ako kliknete na "Da, slažem se", kolačići će biti aktivirani. Ako ne želite da se kolačići aktiviraju, kliknite "Ne slažem se". Napominjemo da ukoliko ne odobrite upotrebu kolačića, njihovo blokiranje može da utiče na Vaše korisničko iskustvo i moguće je da Sajt neće ispravno funkcionisati.
Politika privatnosti Da, slažem se Ne slažem se